Wij vinden het heel belangrijk om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden. Op basis van onze visie op onderwijs schrijven wij elke vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijven wij doelen die wij willen bereiken over vier jaar. Dit leggen we per jaar vast in een jaarplan. Onze doelen gaan over het verbeteren van het onderwijs, bijvoorbeeld het technisch lezen, begrijpend lezen of de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens vergaderingen en studiedagen bespreken we hoe we deze verbeterpunten aanpakken.

Elk jaar wordt het jaarplan geëvalueerd en bekijken we of onze doelen behaald zijn. Hierbij gebruiken we de resultaten van toetsen en metingen, zoals vragenlijsten. De resultaten van deze toetsen kunnen we met trots ‘goed’ noemen.

In 2020 bezocht de onderwijsinspectie onze school. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld als voldoende’.

Op scholen op de kaart, kunt u meer vinden over onze resultaten.